Халықты МӘМС-пен қамту (адамдар саны)
16 466 657
Жарналар мен аударымдардың түсімдері (МӘМС сомасы, теңгемен)
248 358 754 516
Келіп түскен өтініштер
24 073

Қор туралы

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғ­амы Қазақстан республикасы Үкіметінің 2016 жылы 1 шілдедегі № 389 қаулысына сәйкес құрылған.

Миссия

Медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру арқылы елдің әрбір азаматын күтпеген жерден жоғары шығыстардан қаржылық қорғауды қамтамасыз ету

Пайымдауы

Қор-өз қызметін тұрақты даму қағидаттарында жүзеге асыратын, халықтың сенімін пайдаланатын және медициналық қызметтер нарығын дамытуға жәрдемдесетін әлеуметтік бағдарланған транспарентті ұйым.

Қордың Міндеті

№1 мақсатты іске асыруда стратегиялық міндеттер айқындалды:

  • - МӘМС жүйесіне қатысуды арттыру
  • - Медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру

№2 мақсатты іске асыруда стратегиялық міндеттер айқындалды:

  • - Медициналық қызметтер көлемін және тарифтік саясатты жоспарлауды жетілдіру
  • - Медициналық қызметтерді сатып алу және төлеу тетіктерін жетілдіру

№3 мақсатты іске асыруда стратегиялық міндеттер анықталды:

  • - Медициналық көмек сапасының проактивті мониторингі тетіктерін енгізу
  • - Пациентпен кері байланысты жетілдіру

№4 мақсатты іске асыруда стратегиялық міндеттер айқындалды:

  • - Корпоративтік басқаруды дамыту, процестердің қауіпсіздігі мен реттілігін қамтамасыз ету
  • - Адами капиталды дамыту