Халықты МӘМС-пен қамту (адамдар саны)
16 546 314
Жарналар мен аударымдардың түсімдері (МӘМС сомасы, теңгемен)
125 523 734 354
Келіп түскен өтініштер
13 918

МӘМС бойынша вебинарлар

Дәрігердің жолдамасынсыз қандай КДҚ алуға болады?
Артериялық гипертензия диагнозы қойылса, нені білуіңіз қажет?
Шетелдіктер емханаға тіркеле ала ма?
Созылмалы ауруларды динамикалық бақылау
Социальные услуги в здравоохранении
2022 жылға арналған МӘМС төлемдері бойынша өзгерістер
Жеңілдігі бар санаттағы азаматтар жұмысқа орналасқан кезде сақтандыру мәртебесі қалай өзгереді?
Какие медуслуги может получить пациент, который не имеет статус застрахованности в системе ОСМС?
МӘМС жүйесінде сақтандырылу мәртебесі жоқ пациент қандай медициналық қызметтерді ала алады?
Какие медицинские услуги могут получить пациенты с социально-значимыми заболеваниями?
Қазақстан Республикасында халыққа қандай медициналық көмек қолжетімді?
Медициналық тіркеушіге және пациентті қолдау қызметіне арналған гайд